ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ.Χ.

H πλατφόρμα της τράπεζας ξεκίνησε να λειτουργεί. Παρακάτω θα βρείτε το σύνδεσμο της πλατφόρμας καθώς κ τα στοιχεία επικοινωνίας  για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πλατφόρμα : http://server.argaleios.net:8080/synxronw/do/login

Ε-mail επικοινωνίας με τη διαχειριστική ομάδα της Τ.Χ. : synxronw@gmail.com
Τηλ. Τ.Χ. : 698 040 3447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.