ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητές/οί Συγχρονίτησες/ες,

καλούμε όλα τα μέλη που προσφέρουν μαθήματα υποστήριξης σε μαθητές ανεξαρτήτου επιπέδου (δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου] καθώς και μαθήματα ξένων γλωσσών τη Δευτέρα 21/10 στη Τσαμαδού 15 ή αν έχει καλό καιρό στο παρκάκι απέναντι, στις 7.30 μ.μ., για να συζητήσουμε τον τρόπο οργάνωσης μαθημάτων στη γειτονιά μας.

Από το 2ο φεστιβάλ εναλλακτικής οικονομίας που συμμετείχαμε πρόσφατα, ανταλλάξαμε εμπειρίες με άλλες Τράπεζες Χρόνου που έχουν ήδη οργανώσει παρόμοια μαθήματα και θα θέλαμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα οργάνωσης μαθημάτων και στη γειτονιά μας. Εκτιμούμε ότι μπορούμε και στα Εξάρχεια, στο πλαίσιο του Συνχρόνω, να προσπαθήσουμε πάντα στη λογική της ανταλλαγής, γιατί όλοι μπορούμε να προσφέρουμε.

Συνυπάρχουμε – Συμμετέχουμε – Συναλλασσόμαστε

Διαχειριστική Ομάδα «συν χρόνω»,

Τράπεζας Χρόνου Εξαρχείων

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.